Scena

Čurovićeva "Crvena Gora" u Subotici

22-05-2019 09:03

U organizaciji Zavičajne zajednice "Republika Srpska", u sali 213 Otvorenog univerziteta u petak će, sa početkom u 17 časova, biti predstavljen roman "Crvena Gora" Željka Čurovića, predsednika Saveza Srba iz Crne Gore.

- Tema našeg okupljanja u petak nikada nije bila aktuelnija, imajući u vidu ono kroz šta naš narod i crkva u Crnoj Gori danas prolaze. Stoga pozivam sve Subotičane, pre svih naše članove, simpatizere i Srbe iz Crne Gore, da saslušaju Željka Čurovića i poruke romana "Crvena Gora" - kaže Milorad Ćopić, predsednik Zavičajne zajednice "Republika Srpska" iz Subotice koja je organizator predstavljanja Čurovićeve knjige. - Ovo je način da ehom jednog književnog dela ukažemo na zaista teške momente sadašnjice pred kojima ne možemo ostati ni ravnodušni, ni skrštenih ruku.

Sudeći prema navodima iz recenzije dr Slavoljuba Vujovića, Čurović ovim romanom istražuje najsuštastvenije i najpreče (za neukog čoveka, kako je Vujović napisao, nebitne) vrednosti, glavne temelje i niti Srpstva u današnjoj Crnoj Gori od drevnih vremena.

"Čurović sve ovo opisuje gledajući s ćuvika, iznad kućečasne i vredne porodice Mitra Orlovića. Orlovići nisu slučajno odabrani. Mitar Orlović je nit Lazareva carstva nebeskoga od Kosovske bitke do dana današnjeg, koju prepoznaje, na koju ukazuje i istu nastavlja Čurović", napisao je o ovom delu dr Slavoljub Vujović.