Grad

Zašto građanska porota?

19-06-2019 21:20

 

Smatram da kao građani Subotice i Srbije nismo sudbinski predodređeni na bahate postupke, zloupotrebe, nepotizam i nasilje. Politiku je itekako moguće ne samo približiti, već i prožeti građanima.

Piše: Laslo Čisar

Udruženje građana "Slobodan grad", zajedno sa partnerima sa subotičke političke scene iz Narodne stranke, kristalizovalo je ideju neposrednog učešća građana u političkom životu plasirajući ideju o neophodnosti ustanovljenja građanske porote. Građanska porota zamišljena je po uzoru na sudsku.

Članovi građanske porote biće birani iz redova profesionalno ostvarenih Subotičana sa besprekornim biografijama. U značajnoj meri, to bi trebalo da budu stariji i iskusniji ljudi, birani ili delegirani tako da centri moći, naročito kriminalni, ne mogu da dopru do njih i njihovih porodica. Građanska porota ostvarivala bi neposredan uvid u sve konkurse gradske uprave i procese izbora kandidata.

Cilj je da se u političkom životu Subotice obnovi princip čestitosti i obezbedi primat stručnosti spram pravila koja nam je nametnuo partitokratski model vlasti. Smatram da je prediočeni model obećavajući i primenjiv. Slobodan grad će u saradnji sa subotičkom organizacijom Narodne stranke tokom leta zaokružiti ovaj predlog i predočiti ga građanima.

Smatram da kao građani Subotice i Srbije nismo sudbinski predodređeni na bahate postupke, zloupotrebe, nepotizam i nasilje. Politiku je itekako moguće ne samo približiti, već i prožeti građanima. Model građaanske porote, koja nadzire sve procese koji su danas u sivoj zoni partitokratije, predstavljaće subotički doprinos opštoj demokratizaciji Srbije.

 

Autor je predsednik Udruženja "Slobodan grad".