građanisepitaju

Ustavni sud nedvosmislen – odluka grada o sahranjivanju bila nezakonita

19-02-2020 08:01

Na to su privatni pogrebnici još pre donošenja ukazali javno, putem performanse, ali koalicija Srpske napredne stranke i Saveza vojvođanskih Mađara to nije prihvatila, već je svesno donela nezakonitu odluku. Hoće li predlagači i najžešći zagovornici nezakonite odluke, naročito Bogdan Laban, Tivadar Bunford i Janoš Nagel uputiti javno izvinjenje građanima Subotice?

Jožef Miškolci

Ustavni sud je 28. novembra 2019. godine doneo, a u Službenom glasniku je potom objavljena sledeća odluka: „1. Utvrđuje se da odredbe člana 2. st. 2. i člana 6. st. 2. do 4. Odluke o sahranjivanju i grobljima (Službeni list grada Subotice, br. 16/16 i 44/16) nisu u saglasnosti sa zakonom. …Na osnovu člana 168. stav 3. Ustava Republike Srbije, odredbe člana 2. stav 2. i člana 6. st. 2. do 4. Odluke navedene u tački 1. izreke prestaju da važe danom objavljivanja Odluke Ustavnogsuda u Službenom glasniku Republike Srbije“.

Odluka je objavljena u Službenom glasniku broj 007/2020, dana 29. 01. 2020. godine. S tim datumom, dakle, prestaje monopolsko pravo JKP Pogrebno na ceremonijal i za one radnje, koja su navedena u brisanom članu.

Kompletan tekst Odluke Ustavnog suda možete naći u Službenom listu Subotice:

http://www.subotica.rs/documents/sluzbeni_list/su_sl_2020_3_sr.pdf

Detaljnim čitanjem se vidi da je Ustavni sud odbacio deo inicijative Funera, jer je brisanjem iz tačke 1. Odluke US druga inicijativa postala bespredmetna.

 

Šta je brisano? Koje stavke su bile monopol JKP u državnim grobljima?

U članu 2: „Pod drugim radnjama u smislu stava 1. ovog člana, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sahranjivanje, podrazumevaju se radnje vezane za prenos posmrtnih ostataka unutar groblja, čuvanje posmrtnih ostataka u rashladnom uređaju, kao i priprema protorije za izlaganje gde porodica tokom unapred određenog vremena oprašta od pokojnika, organizacija pogrebne svečanosti, kao i organizacija povorke i ceremonijala kod mesta sahranjivanja”.

U članu 6: „Poslove uređivanja i održavanja grobalja iz člana 5. ove odluke, Grad može posebnom odlukom Skupštine grada poveriti crkvi odnosno verskoj zajednici na osnovu podnetih zahteva.

Uz zahtev iz stava 3. ovog člana prilaže se dokaz o vlasništvu crkve ili verske zajednice nad grobljem.

Odluka iz stava 3. ovog člana sadrži naročito: podatke o groblju i vreme na koje se poslovi poveravaju.”

Sve ove odredbe Ustavni sud je brisao, znači nije dao rok da to uradi Skupština grada, dakle one više ne postoje.

Kompletan tekst inkriminisane Odluke Grada možete naći na stranici 164:

http://www.subotica.rs/documents/sluzbeni_list/su_sl_2016_16_sr.pdf

Dakle, nedvojbeno je dokazano da je gradska odluka bila nezakonita. Na to su privatni pogrebnici još pre donošenja ukazali javno, putem performanse, ali koalicija Srpske napredne stranke i Saveza vojvođanskih Mađara to nije prihvatila, već je svesno donela nezakonitu odluku. Sa amandmanima i diskusijama je jedino odbornička grupa Pokret za građansku Suboticu – Jene Maglai probala ubediti vladajuću većinu da ne donese nezakonitu Odluku i da na taj način ne garantuje monopol JKP Pogrebno. Uzalud.

Trideset prvog marta 2016. odbornici su, ne razmišljajući, izglasali nezakonitu odluku.

Sleći legalan i zakonski korak je bila građanska inicijativa, odnosno peticija kojom su građani Subotice tražili od lokalne samouprave da ispravi odluku i omogući zakonsko rešenje za obavljanje pogrebne delatnosti (što inače građani direktno plaćaju iz svog džepa).

Po zakonu, građanska inicijativa, odnnosno peticija punovažna je ako je potpiše barem deset odsto građana sa biračkim pravom. U Subotici i u svim naseljima sakupljeno je 15.200 potpisa, dakle 12 posto biračkog tela.

Sad se već zna, da su građani bili u pravu! Odluka je bila nezakonita!

Ali, SNS-SVM vlast nije marila za mišljenje građana!

Osmog juna 2016. potpisane dokumente je preuzeo Tivadar Bunford, predsednik Skupštine grada. Ujedno je obećao da će vlast temeljno razmotriti želju građana.

Dato je i pisano saopštenje grada, gde imeđu ostalog stoji: „Predsednik Skupštine Tivadar Bunford je podsetio da su privatna pogrebna preduzeća iz našeg grada pružanjem usluga ceremonijala sahrane doprinela da se one obavljaju na dostojanstven način, i dodao da će građansku inicijativu dostaviti nadležnoj stručnoj službi.

On je istakao da će se sa Građanskom inicijativom za promenu Odluke o sahranjivanju i grobljima grada Subotice postupati u skladu sa aktuelnim zakonima Republike Srbije, imajući u vidu da je sahranjivanje komunalna delatnost od opšteg interesa za sve građane Subotice”.

Lagali su!

Niti su ozbiljno razmotrili građansku inicijativu, niti su se držali zakonskih rokova, niti su organizatore pozvali na bilo kakav razgovor!

Radi forme izvršili su neke tako sitne izmene, koje ni kozmetičkim nije moguće nazvati. Tivadar Bunford dakle nije ništa konkretno obećao – a toliko je i uradio!

Ta famozna „stručna služba” nije ispravila nezakonitost. Čudno, jer u Gradskoj kući ima barem 15 diplomiranih pravnika, koji su znali da je ova politička a ne zakonska odluka bila.

Dakle, građani su bili u pravu kada su smatrali da je gradska odluka nezakonita.

Nakon nipodaštavanja građanske inicijative u gradu, Funero se obratio nadležnom ministarstvu, koje po zakonu nadgleda odluke lokalnih samouprava i ima mogućnost da ih i „preko reda” stavi na sto Ustavnog suda. To je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (ministar: Branko Ružić).

Iz ministarstva smo dobili odgovor, da oni nisu nadležni, već će „predmet” predati nadležnom resornom ministarstvu. I predali su Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture (ministarka: Zorana Mihajlović), odakle smo dobili odgovor da ni oni nisu nadležni!

Tako smo stigli do Ustavnog suda. Oni su imali obzira samo prema zakonu, a ne prema nezakonitim igrama i samovolji Laban-Bunford dvojke, tj. SNS-SVM. Bar ova cenjena institucija još funkcioniše u Srbiji.

Hoće li predlagači i najžešći zagovornici nezakonite odluke, naročito Bogdan Laban, Tivadar Bunford i Janoš Nagel uputiti javno izvinjenje građanima Subotice? Bilo bi korektno da to urade, jer su im napravili dosta komplikacija i glavobolja i onemogućili da građani za svoj novac izaberu pogrebnika.

Takvo omalovažavanje jedne delatnosti a naročito protest građana u pravnoj državi bi trebalo da ima i ozbiljnije konsekvence od javnog izvinjenja.

Kako dalje?

U principu, JKP Pogrebno je oduzet monopol na ceremonijal i neke druge radnje. Da li će lokalni moćnici izmisliti neku drugu (isto nezakonitu) zavrzlamu, uskoro ćemo saznati. Ili će se vratiti stara dobra subotička praksa, da građani slobodno biraju barem pogrebnika u svojim najtežim trenucima.