Grad

'Sabad Mađar so': Nova žrtva nepromišljene racionalizacije

30-01-2019 13:11

Spajanjem visokih strukovnih tehničkih škola u Zrenjaninu, Subotici i Novom Sadu, pomenute ustanove prestaju da budu pravni subjekti i čine Akademiju strukovnih studija. Stare škole gube samostalnost i mogućnost da o bilo čemu odlučuju unutar ustanove, navodi "Sabad Mađar so".

Pripadnike mađarske zajednice najviše brine mogućnost prestanka ingerencija koje bi, kako se navodi, mogle da obezbede opstanak smerova na mađarskom jeziku.

Ovom odlukom prestao bi mandat savetu i direktoru škole. Vođenje bi preuzeo privremeni savet.

Predstavljeni plan ne predviđa šta bi se u budućnosti dogodilo sa mađarskim smerovima koji imaju dugu tradiciju. Smatra se da je ova obrazovna ustanova jednako važna i za Suboticu i za vojvođanske Mađare.

U tekstu se ističe da je od sadašnjih studenata većina mađarske nacionalnosti. Predviđeni plan ne govori ni o sadašnjoj imovini ove škole.

Ističe se da odluka povređuje, kako je navedeno, eminentne mađarske interese, budući da je mađarska vlada u proteklim decenijama uložila znatna sredstva u ovu visokoškolsku ustanovu.

Po oceni Mađarskog pokreta, radi se o planu koji ide protiv interesa Subotice i mađarskog življa o čemu bi trebalo da se raspravlja javno. Pokret zahteva hitnu reakciju članova Mađarskog nacionalnog saveta, kao i predstavnika u lokalnoj skupštini, navodi "Sabads Mađar so".