građanisepitaju

Bezbedonosna kultura nam je veoma niska

18-02-2019 13:29

Jedna od tema koja brine mnoge učesnike u saobraćaju je tema bezbednosti na putevima. Saobraćajna policija zavodi red koliko može. Međutim, šta se dešava kada se na kolovozu nađe blato?

Tomislav Mačković

Sezona prolećnih radova je uveliko započela, duž puteva se kreću moćni traktori sa svojim vangabaritnim priključnim mašinama i to ne bi bio problem da isti ti traktori, izlazeći iz polja na glavne saobraćajnice, ne nanose blato na kolovoz.

Nailazak drugih vozila, čiji vozači ne uoče na vreme blato na kolovozu, može za posledicu imati saobraćajne udese, čak i one sa smrtnim ishodom.

Drugi sličan problem koji se pojavljuje na našim putevima je rasipanje stajnjaka sa prenatrpanih prikolica.

Ko je i koliko kriv za sve ovo?

“Za čišćenje blata sa kolovoza zaduženo je preduzeće JP Putevi Srbije na državnim putevima, a za čišćenje lokalnih saobraćajnica i ulica odgovara organ lokalne samouprave”, kaže zakon.

Tu se nameće pitanje: koji organ?

“Učesnik u saobraćaju koji pretrpi štetu ne svojom krivicom, nastalu štetu može da naplati od organa koji je odgovoran za stanje na putevima“, dodaje zakon.

I opet nedoumica. Koji organ?

Jedini konkretan državni organ, koji se u zakonu pominje, jeste saobraćajna policija koju je vozač, koji naiđe na blato, dužan neodložno da obavesti o stanju na putu. I opet pitanje: šta dalje?

Zakon je jasan. Međutim, blata na putu i dalje ima, iako u zakonu stoji sledeće:

“Predmet, odnosno materija koja može da ugrozi, odnosno ometa bezbednost saobraćaja, ne sme se nalaziti na putu.

Učesnik u saobraćaju je dužan da, bez odlaganja, sa puta ukloni predmet, odnosno materiju koja se na kolovozu našla njegovim činjenjem, kao i predmet, odnosno materiju koja potiče sa vozila kojim upravlja.

Ukoliko je u mogućnosti i ako time ne ometa bezbednost saobraćaja, učesnik u saobraćaju je dužan, u cilju bezbednosti saobraćaja, da ukloni predmete i prepreke koji ugrožavaju bezbednost saobraćaja sa kolovoza, a ako nije u mogućnosti, dužan je da o tome, bez odlaganja, obavesti policiju ili preduzeće koje se stara o održavanju puta.

Učesnik u saobraćaju je dužan da, bez odlaganja, obavesti policiju o svakom događaju, odnosno pojavi, koja može ugroziti ili ugrožava bezbednost saobraćaja.”

Zbog višegodišnje nebrige oko ovih pitanja, apeluje se na učesnike u saobraćaju da budu disciplinovani, a na organe vlasti da sprovedu obavezu čišćenja točkova pri izlasku sa njiva.

Sudeći po statističkim podacima, broj poginulih i povređenih u saobraćaju približan je broju poginulih u ratovima.

Zato olako i pažljivo vozeći, uz pridržavanje svih propisanih zakona, možemo izbeći mnoge tragedije.

Blato na kolovozu nije naš ekskluzivitet: Lokalni put u Škotskoj (Motorcyclelawscotland.co.uk).