Scena

Kiš

22-02-2019 17:20

"Gaji sumnju u vladajuće ideologije i prinčeve. Drži se podalje od prinčeva", rekao bi Danilo Kiš.

Kada je Borislav Pekić posetio teško bolesnog Danila Kiša, pitao ga je da li ga nešto boli. Kiš mu je odgovorio da ga boli. Šta, upitao je Pekić. Život, odgovorio je Kiš.

Život je zaista boleo Kiša. Otac mu je odveden u Aušvic i ubijen. Vratio je Ninovu nagradu. Optuživan je za plagijat.

Pa ipak, poslednja želja mu je bila da bude sahranjen u Beogradu, koji ga nikada nije do kraja razumeo, po pravoslavnom obredu.

Kišje rođen na današnji dan 1935. godine u Subotici. Da nije preskromnog javnog časa Književnog kluba Fondacije „Danilo Kiš“, Subotica se ne bi ni setila Kiša danas.

Subotičku biblioteku obnavlja država Mađarska, dok včada AP Vojvodine višemilionska sredstva izdvaja za privatne kafiće i restorane. Gradonačelnik Subotice gradi višespratnice po Crnoj Gori, dok nam Japanci krpe krov na Domu zdravlja. Koja li će država da nam izgradi protivpožarni izlaz za decu u Dečjem pozorištu?

To je naša stvarnost.

"Gaji sumnju u vladajuće ideologije i prinčeve. Drži se podalje od prinčeva", rekao bi Danilo Kiš.