Grad

Slobodan grad: Park Palić primer preimućstva partitokratije nad opštim interesom

14-03-2019 10:01

Udruženje "Slobodan grad" smatra da su informacije o načinu delovanja i postupanju nadležnih pri ostvarenju projekta izgradnje akva-parka kod Muškog štranda na Paliću, koje je objavio portal Slobodna Subotica, otrežnjujući primer preimućstva partitokratije nad opštim interesom Subotičana.

"Park Palić je najpre 22. decembra 2017. godine potpisao ugovor za izradu projektno-tehničke dokumentacije za ceo pomenuti projekat, koju je platio skoro pet miliona dinara, da bi tek u proleće sledeće godine pribavio studiju ekonomske izvodljivosti. Smatramo da je po sredi neprihvatljiv način trošenja novca građana Subotice. Šta bi bilo sa pet miliona dinara, da je studija ekonomske isplativosti pokazala da projekat nije isplativ?

Uz činjenicu da je studiju ekonomske izvodljivosti pripremala beogradska agencija osnovana 18. marta 2018. godine, koja je studiju završila u rekordno kratkom roku, kako bi ova bila usvojena šestog jula iste godine, ovo je ključni dokaz da je u Gradskoj kući najpre ustanovljena politička volja za izgradnju akva-parka novcem građana Subotice po svaku cenu, a da se tek potom pristupilo pribavljanju dokumentacije o izvodljivosti projekta.

Slobodan grad poziva odbornike u Skupštini grada Subotice i subotičke medije da istraže ovaj slučaj do kraja, tim pre što projekat za izgradnju akva-parka na Paliću državnim novcem ne poseduje kompletnu studiju izvodljivosti bez čijih detaljnih analiza i podataka nije moguće imati valjanu studiju ekonomske isplativosti", kaže se u saopštenju Slobodnog grada.