Grad

Zašto Agencija za borbu protiv korupcije ne reaguje?

14-03-2019 11:29

OZIDAO VIŠESPRATNICE PRE ROKA

Gradonačelnik Subotice dr Bogdan Laban od Sekretarijata za urbanizam Opštine Kotor 18. oktobra 2018. godine zatražio je izdavanje upotrebne dozvole za tri višespratnice koje je ozidao u Morinju. Pomenute višespratnice nisu navedene u imovinskom izveštaju koji je srpska Agencija za borbu protiv korupcije objavila 31. januara ove godine

Tim Slobodne Subotice

Pre godinu dana, tačnije 17. marta 2018. godine, gradonačelnik Subotice dr Bogdana Laban novinarima "Insajdera" je rekao da je tek započeo izgradnju objekata u Morinju i da niko ne zna kada će ti objekti biti završeni.

Tačno sedam meseci i jedan dan nakon ove izjave, Laban je od Sekretarijata za urbanizam Opštine Kotor zatražio izdavanje upotrebne dozvole za tri višespratnice koje je ozidao u Morinju. reč je o zahtevima broj 5295/18, 5296/18 i 5297/18 od 18. oktobra prošle godine.

Da stvar bude još zanimljivija, tri višespratnice nisu navedene u Labanovom imovinskom izveštaju koji je srpska Agencija za borbu protiv korupcije objavila 31. januara ove godine.

Prema važećem zakonu, svaki funkcioner dužan je da najkasnije do 31. januara tekuće godine podnese izveštaj o promenama svog imovinskog stanja na dan 31. decembra prethodne godine, što Laban ponovo nije učinio.

Činjenica da je od Opštine Kotor zatražio upotrebne dozvole za pomenuta tri objekta, o kojima smo pisali i čije smo slike letos objavili, nedvosmisleno svedoči da ih je Laban završio, ali ih nije prijavio.

Laban je 2015. godine kupio šest parcela u Morinju, Opština Kotor, koje u zbiru obuhvataju više od 1.700 kvadratnih metara. Ni tu, tada novostečenu imovinu, međutim, nije bio prijavio Agenciji za borbu protiv korupcije, sve dok "Insajder" 17. marta prošle godine nije objavio tekst "Neprijavljena imovina i ambiciozne investicije gradonačelnika Labana“.

Kupljene parcele Agencija za borbu protiv korupcije registrovala je tri godine nakon što ih je Laban kupio, tačnije 29. maja 2018. godine.

Nakon što su lane objavljeni podaci o Labanovoj imovini u Crnoj Gori, pokrenut je postupak provere podataka iz izveštaja o imovini i prihodima funkcionera Bogdana Labana koji, prema našim saznanjima, još uvek nije okončan.

Tako je ostalo do danas, kada Laban, sudeći prema podacima iz dokumenata Opštine Kotor do kojih smo došli, ponovo nije prijavio promene svog imovinskog stanja.