građanisepitaju

Reč-dve o hiperbaričnim komorama

21-03-2019 17:57

Verujem da jedan od najčitanijih subotičkih portala nije namerno dezinformisao javnost, nego da je uzrok greške neupućenost novinara.

Đorđe Branisavljević

Prve jednomesne i višemesne dvodomne barokomore su postojale u Novom Sadu pre skoro 40 (četrdeset godina). Ovde je nuđena komora pre petnaestak i više godina, proizvodnje OXY - Pula, sa kompletnim planom i nacrtima za hiperbarički centar. Nije to tada odobreno, jer nije bilo moguće povezivanja plaćanja terapije u komori sa zdravstvenim osiguranjem, a za ogromnu većinu privatnih lica usluga je bila preskupa. Monopol je praktično imao samo ing. Zarić u ortopedskoj bolnici u Beogradu.

Tadašnji direktor subotičke bolnice primio je najavljenu delegaciju iz OXY – Pula na čelu sa dr Franulićem, svetskim stručnjakom za hiperbaričku medicinu.

Rade Vađunec, kao vlasnik firme, bivši podmorničar i ronilac u JRM i ja, kao njegov bivši kolega i od 1973. godine ronilački instruktor (Kineziološki fakultet Zagreb). Lepo smo bili primljeni, pa smo i prošetali po bolnici da nađemo zgodno mesto za ovu delatnost. Odmah na ulazu u bolnicu sa leve strane je prostor koji je bio pogodan.

Po dogovoru, g. Vađunec je nakon kratkog vremena poslao pismo o namerama i plan gde su se do detalja odredile prostorije za ordinaciju, baro komoru, kisikanu, kancelariju, pa sve do svlačionica. Pomenuta firma drži hiperbaričke centre u Puli, Rijeci, Zadru, Dubrovniku, Zagrebu itd. Interesantno je i to da smo ovu komoru mogli da kupimo na višegodišnju otplatu.

Nakon ove posete nije bilo baš nikakve reakcije, pa smo stavili sve ad akta. Ova komora na slici je koliko vidim polovna, turske proizvodnje. Nisam upoznat sa detaljima, ali mislim da je nepogodna za pružanje pomoći nastradalim roniocima od dekompresione bolesti ili barotraumatske gasne embolije. Ova komora je uglavnom samo za oksigenaciju i oporavak pacijenata u postoperativnom periodu.

Inače još jedna netačna informacija. Doktor Stracimir Gošović je još 1966. godine u starom institutu u Splitu radio eksperimente na životinjama, proveravajući dekompresione tablice francuskih, italijanskih i američkih ratnih mornarica.

Imao sam čast da učestvujem u njegovim istraživanjima oko zatvorenog kruga disanja (kiseonik). Njegove baro komore mogu izdržati pritisak od preko 50 bara, sa kombinacijom disanja vazduha, kiseonika i gasnih mešavina (helijum), što je potrebno za lečenje saturacionih ronilaca.