Intervju

Orgaanizatori protesta: Nismo politička grupacija ni opozicija

24-03-2019 10:47

Sistem vrednosti, koji je preovladao u društvu, je omogućio da ovaj grad prvi put u svojoj istoriji na mestu gradonačelnika ima ovakvu ličnost, koja je sve samo ne uzor građanima. Deo ove borbe će svakako biti i upućivanje jasnih poruka svim političkim akterima u našoj sredini da će, pre ili kasnije, za svoj rad, sadašnji i minuli, odgovarati kako politički, tako i krivično.

Branko M. Žujović

Oko mesec i po dana redakcija Slobodne Subotice čekala je odgovore od Žolta Đulaija, najistaknutijeg organizatora subotičkog protesta "1 od 5 miliona". Kada su odgovori konačno stigli, videli smo da ih je u stvari isporučila grupa ljudi okupljenih u jezgru protesta, a ne sam Đulai, što ovaj intervju čini u najmanju ruku neobičnim.

Kako se tačno rodila ideja o subotičkom protestu (kako je to tačno izgledalo) i jeste li imali saznanja da možda i druge političke grupacije u gradu pripremaju protest?

Savet 1od5milionaSubotica (u daljem tekstu: Savet): Očekivali smo da će Subotica ranije da se pokrene, a kako se to nije dešavalo, odlučili smo da pozovemo ljude i priključimo se ostalim gradovima. Građanin jeste političko biće kao subjekt koji koristi, odlučuje i zavisi od svih segmenata uređenja grada i države, te učestvuje u tome. Međutim, mi nismo politička grupacija, niti opozicija, kako ste nas nazvali u jednom tekstu, nego smo upravo grupa građana koja je svesna okolnosti, pa čak i prinuđena, potpunom represijom vlasti, da deluje izvan užih društvenih aktivnosti koje su nam do sada bile profesija. Sve ovo, naravno, ima veze i sa talasom protesta koji su se raširili čitavom zemljom i u kojima zajednički moramo menjati sistem, kako na svom lokalu, tako i u državi.

Čini se da je protest u početku bio pomalo stihijski organizovan, što je valjda i normalno. Kako sada izgleda organizacija protesta?

Savet: Kao što smo na početku napomenuli, počeli smo kao grupa građana, poznanika, kolega... Od samog početka ljudi se priključuju, dobrovoljno se javljaju da pomognu, ili su pozvani da sarađuju. Sastajemo se najmanje jednom nedeljno a svakodnevno smo u komunikaciji i zajednički donosimo odluke.

Jeste li zadovoljni odzivom građana?

Savet: Odgovor na ovo pitanje zavisi od toga kako posmatrate celu situaciju u društvu. Imajući u vidu činjenice da u društvu vlada atmosfera straha, da su ljudi ucenjeni, da je veliki broj ljudi napustio zemlju, da su mladi nemotivisani, da su stranke na vlasti u periodu 2000 – 2012. izneverile očekivanja građana, čime su omogućile povratak aktera iz devedesetih, te da smo ponovo na ulici, možemo razumeti strah, nepoverenje, apatiju i nedostatak vere da se išta u ovom društvu može promeniti. Trideset godina političari mrcvare sopstvene građane, treba imati snage izaći ponovo na ulicu. Jedna od najbitnijih misija protesta jeste buđenje svesti o mogućnosti promene, te da je za to potreban iskorak iz pasivnosti i angažovanje svih građanki i građana.

U početku su se zamerke, konkretno Slobodnog grada, odnosile na činjenicu da protest, naglašavam - u početku, nije obuhvatio vlast u Gradskoj kući. Već na drugom protestu Nebojša Milenković je isporučio ozbiljne zamerke na račun gradonačelnika, stavljajući ga u širi kontekst. Rekao je da je Srbija puna Labana... Razmišljate li da i dalje
upućujete jasne političke poruke Gradskoj kući?

Savet: Uz podršku promenama u čitavoj zemlji naša namera je da se pre svega koncentrišemo na Suboticu i na lokalne probleme koji se direktno reflektuju na živote naših sugrađana, a direktna su posledica činjenja, ili ne činjenja, trenutnih vršioca vlasti u Gradskoj upravi.

Želimo pre svega da delujemo konstruktivno te da pored imenovanja problema, dajemo i predloge rešenja. Zabeleženi vokabular Gradonačelnika je svojstven nasilnicima i kriminogenoj sredini, a nikako prvom čoveku grada, čija odgovorna funkcija ima za pretpostavku da je jedan od najboljih među nama.

Usled izostanka ostavke, smatramo da ga je SNS koji ga je i postavio, morao istog momenta razrešiti sa ove odgovorne dužnosti ukoliko ne deli slične stavove. Tužno je što je ljudima iz njegove stranke sasvim u redu da ih takav čovek predstavlja, što opet, svako ponaosob mora da reši sam sa sobom.

Sistem vrednosti, koji je preovladao u društvu, je omogućio da ovaj grad prvi put u svojoj istoriji na mestu gradonačelnika ima ovakvu ličnost, koja je sve samo ne uzor građanima. Deo ove borbe će svakako biti i upućivanje jasnih poruka svim političkim akterima u našoj sredini da će, pre ili kasnije, za svoj rad, sadašnji i minuli, odgovarati kako politički, tako i krivično.

Šta kao organizatori mislite o zloupotrebama protesta? Jesu li vam prilazili političari i ako jesu, šta su vam poručivali?

Savet: Naš stav je da su i političari aktivni učesnici društvenih dešavanja i da je njihovo suvereno pravo da učestvuju na protestima kao i ostalim građanima. Po našem mišljenju je važno da ovi protesti iznedre nova politička lica i artikulišu nove političke koncepte, koji će posle zajedničke borbe za fer i demokratske izbore i oslobađanje medija dobiti prostor za slobodno iznošenje svojih stavova.

Polazeći od lokala, smatramo da u našem gradu opozicija ne postoji, što smo se mogli uveriti prateći direktne prenose sednica Skupštine grada, izuzev nekolicine odbornika koji su se trudili da povremeno zastupaju interese građana.

Subotica je jedan od retkih gradova gde je održan građanski profil protesta i važno nam je da animiramo građane da aktivno učestvuju i da zajedno povratimo svoj grad i kulturu na koju smo nekada bili ponosni. Politički prostor u gradu Subotici je sazreo za nove ljude koji će se zalagati za javni, a ne partikularni interes. Spremni smo da kao građanska inicijativa tome damo doprinos.

Da li građani u budućnosti treba da dozvole novu epizodu preletanja iz stranke u stranku, radi održanja na vlasti?

Savet: Ovo je pitanje za rukovodstva stranaka i za uspostavljanje novih pravila u političkom delovanju. Kao građani mislimo da je to potpuno nemoralno, ali zakon to ne zabranjuje, pa ostaje na strankama da kroz svoja interna dokumenta (programi, statuti, pravilnici i sl.) i izmenom zakona utiču na ovaj veoma raširen problem u našem političkom životu. Na nama je da utičemo na svest građana da takve mahinacije kažnjavaju na izborima.

Zašto ste u obraćanju javnosti uoči drugog protesta napisali da ne znate šta je subotička hobotnica? Smatrate li, kao neko ko je činom organizovanja protesta itekako kročio u politiku u najširem smislu, da subotička hobotnica ne postoji?

Savet: Zloupotrebu budžetskih sredstava, odnosno gradskog novca, nikada ne sprovodi sam pojedinac. Zloupotreba budžetskih sredstava se uvek vrši kroz „udruženi zločinački poduhvat” u koji su uključeni vrhovi stranaka, biznismeni, odborničke/poslaničke grupe, članovi raznih komisija itd. U tom lancu korupcije svi uzimaju svoj deo, a šira zajednica drastično osiromašuje i odumire. Prožimanje vlasti i kriminala je evidentno u svim sferama društva, pa tako i u našem gradu. Hobotnica je pre svega ustoličena na čelu države.

Ko snosi troškove protesta i da li je tačno da Danijel Kovačić namiruje troškove obezbeđenja?

Savet: Odgovor na ovo pitanje smo već delom dali u ovom tekstu. Svi koji žele pomoći u ostvarivanju zajedničkog cilja, pa tako i ljudi koji se bave politikom, su dobrodošli da u svojstvu građana učestvuju u podršci protesta. Nijedan segment organizacije protesta nije u nečijem vlasništvu i do sada smo dobili podršku više građana kako u materijalnom tako i u savetodavnom okviru organizacije.

Za obezbeđenje je angažovana licencirana agencija, kako to zakon o organizovanom okupljanju nalaže. Nas ne interesuje političko pozicioniranje nego uspeh protesta, organizovanje što šireg kruga ljudi i konkretno delovanje u rešavanju lokalnih problema. Zahvalni smo svima koji su do sada pomogli, ne želimo podele i svako ko kao građanin želi da pruži bezuslovnu podršku je dobrodošao.

Čini se, a verujem da je to upečatljiv utisak, da je na protestima malo mladog sveta? Neko od mojih prijatelja  primetio je da su muškarci u ranim tridesetim godinama zapravo predstavnici najmlađe populacije. Gde se izgubio bunt mladih?

Savet: Ovaj problem karakterističan je svuda u svetu i on je veoma kompleksan. Naša sredina ima dodatni problem što se na mlade preneo defetizam roditelja, nastavnika i profestora, potpuna nebriga države za decu i mlade, skretanje fokusa na populističke, površne i kič uzore i uopšteno nedostatak širine kvalitetnog obrazovanja u razvojnom periodu. Nezainteresovanost, nedostatak kritičke i društvene svesti jesu direktan proizvod dugogodišnjeg sistematičnog urušavanja obrazovanja i kulture.

Zašto u Srbiji nema širokog studentskog bunta?

Savet: Odgovor na prethodno pitanje je velikim delom odgovor i na ovo pitanje. Naopak sistem vrednosti i represivna vlast su doveli do situacije da je kod većine ljudi, pa i studenata, borba za opšte ciljeve i napredak pala vrlo nisko na listi prioriteta. Ova država želi da stvara slepe, uplašene podanike a ne slobodne, misleće i zadovoljne građane. Mlade generacije sa pravom našu državu gledaju kao svojstvenog neprijatelja koji im na svakom koraku staje na put u napredovanju. Generacije ljudi koje bi trebalo da budu najzainteresovanije za progres i napredak našeg društva, najmanje su zainteresovane za izlazak na proteste a velikom većinom za izlazak iz zemlje. Kakvu motivaciju treba da ima mlad čovek koji se školuje kada je u ovom trenutku jasno da je to najmanje važno da bi bio cenjen u društvu, dobio posao i napredovao. Zato se moramo zajednički potruditi da postojeći sistem vrednosti promenimo iz korena.

Zašto Subotičani petkom treba da dolaze na protest?

Savet: U našoj državi je stvoren društveno-politički sistem koji favorizuje ljude najnižih moralnih i intelektualnih vrednosti. Na snazi je opasan sistem represije, selektivne pravde, podela i govora mržnje uz konstantno siromašenje pojedinca i društva u celini, dok se novac nekontrolisano troši, baca na megalomanske i štetne projekte, nestaje ili poklanja strancima. U bilo kojem prirodnom ili društvenom sistemu, konstantno isisavanje svih društvenih resursa u korist pojedinaca, ili interesnih grupa, neminovno dovodi do propasti istog.

Mi smo društvo koje vode najgori među nama i kraj tog puta može biti samo propast. Ovo se ogleda u poznatim činjenicama da mi biološki odumiremo, uz konstantan odliv najsposobnijeg i najvitalnijeg dela stanovništva. Da li pristajemo da ćutimo pognute glave? Da li postoji jači motiv za izlazak na proteste od očigledne devastacije države u ekološkom, privrednom, društvenom, kulturnom i moralnom smislu?

Za kraj, možda je ovo prilika da mi odgovorite na pitanje: ko je sve učestvovao u gašenju "Klajn hausa" i zašto?

Žolt Đulai: Tokom tri godine rada u "Klajn hausu" organizovali smo više od 200 događaja. Izložbe, koncerte, književne večeri, pozorišne predstave, humanitarne akcije i razne tribine. Bili smo otvoreni da razgovaramo o svim društvenim problemima u gradu i šire i bili smo vrlo kritični prema kulturnom životu u Subotici. Krajem septembra 2018. godine istekao nam je ugovor o zakupu i vlasnik prostora nije hteo da produži ugovor. Kako je tad rečeno, nismo bili politički kompatibilni.

 

* Odgovori na pitanja formulisana su zajedničkim učešćem i stavovima članova Saveta "1 od 5miliona Subotica".